Bevarte busser

Busser eid av Thorleifs Bussreiser

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
VE-19072 Scania B 86 Vest 1980 Nerskogruta