Bevarte busser

Busser eid av Sørlandsruta eller SamSørAgder

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
K-3174 Volvo B725-05 Knudsen 1957 Sørlandsruta AS 55