Bevarte busser

Busser eid av RHF Nord-møre og Romsdal?

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
T-5769 Reo Speedwagon 121E Gumpen 1948 Angvik Auto