Bevarte busser

Bevarte busser

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
F-30062 Volvo   Ringeriksruten A/S
R-200 Ford T Repstad 1920 Automobilruta Milde Bergen
G-846 Ford   1924  
T-1572 Ford AA Ole A. Eide 1928 Ole A. Eide
R-759 Chevrolet LQ International Alfred Hartveit Karosserifabrikk 1929 A/S Arna Rutebilkjøring
T-1505 GMC T19B Strømsnes og Olsvik 1929 Vegsundruten
S-1572 Buick Buick 1931 L/L Nordfjord og Sunnmøre Billag
T-3493 International A4 Berg 1931 Vistdalsruta
T-1728 Nash Motors 898   1931  
T-908 Federal 15D Ole A. Eide 1935 Ole A. Eide
K-8299 Diamond T Motor Car Company 211 A   1935 Vaagsbygdruten
R-6441 Ford   1936 Berge Mjølkelag
B-10439 på veteranbusstreffet i Førde 2003 B-10439 Chevrolet F6 Harald Skovly 1936 Hans Paulsen
O-1861 Volvo LV 94 E Arna 1937 Bergen-Hardanger Billag
R-1188 Scania 8314 Iversen 1938 Automobilruta Fana-Bergen L/L
K-2923 Volvo LV 84 E Repstad 1938 Søgneruta
F-5011 Ransomes, Sims and Jefferies Limited HØKA 1938 Drammen kommunale trikk A/S DKT 11
F-30051 Volvo B11   1938  
R-6798 Diamond T Motor Car Company ARKA 1939 H.S.D. Bilane
A-15745 Hall-Scott Motor Car Company Strømmen 1939 Oslo sporveier OS 745
I-8791 Chevrolet Knudsen 1944 Karl Trældal
R-1128 Federal Automobilruta Fana Bergen eget Verksted 1946 Automobilruta Fana-Bergen L/L
D-13019 Volvo B512 Automobilfabriken Sigurd Jensen 1946 Norges Statsbaner
Z-11504 Volvo B513 Larvik 1946 A/L Øybuss
L-15680 Chevrolet Axelsen 1947 St. Svithun Turbiler
C-17888 Volvo B-513 Iversen 1947 Rutebileier Guttorm Torgersen
Z-1823 White WB20 HØKA 1948 Norges Statsbaner
C-17747 Volvo B512 Larvik 1948 Norges Statsbaner
F-30061 Volvo LV 128 HØKA 1948 Ringeriksruten A/S
R-753 Bedford OB ARKA 1950 Bilruta Os-Bergen
T-1031 Bedford OB Ødegårds Karosseri A/S 1950 Stranda og Sykkulven Billag A/S
T-1812 Bedford olb   1951 Brødrene Olsviks ruteselskapp
H-16504 Volvo LV 142 Wattenberg Karosserifabrikk 1951 Karl Lia
A-15163 Scania B63S Per Schøyen 1951 Ingeniør M.O. Schøyens Bilcentraler
A-15042 Mercedes O3500 Per Schøyen 1952 Ingeniør M.O. Schøyens Bilcentraler
d25745 D-25745 Scania B-62-S Fjeldhus 1952 A/L Alvdal-Folldal-Hjerkinn-Atna Bilruter
D-14890 Volvo B513 Arvika 1952 Einar Elseth
B-16080 Ford F6 Karosserifabrikken, Bergen 1952 Olav Vaglen
T-1004 AEC Regal Mk.lll Arna 1952 Landes Rutebiler
R-5755 Volvo Alfred Hartveit Karosserifabrikk 1952 Monrad Matre Transportforretning
R1224 R1224 Bedford OLB Auto1923 1953 Eksingedalsruta
F30062 Volvo B617 Iversen 1953 Ringeriksruten A/S 62
R-1111 Volvo L249c Bussbygg, Lindås 1953 A/S Bergen-Nordhordland Trafikklag
Y169     1953  
E-6430 Scania B62-V Knudsen 1954 Lillehammer-Ringsaker Bilruter
R-1143 Scania BF61 Scmidt 1954 Åsane Billag AS
T-1017 Scania D62S Repstad 1954 Valldal-Åndalsnes Rutebillag
T-3818 Mercedes OM346h Bussbygg AS 1954 Romsdals Skyssforening
D-14849 Volvo B614F Larvik 1955 Norges Statsbaner NSB 849
T-1042 Bedford SB-HD VBK 1955 Skodjeruta v/ E.P. Ytrelid
R-1265 Scania B71-53 Arna 1956 Åsane Billag AS
H-15724 Volvo L375-07 Knudsen 1956 Torleif Lilløy
E-15668 Scania BF73-58V Repstad 1957 A/L Gjøvik og Vardal Bilruter
K-3174 Volvo B725-05 Knudsen 1957 Sørlandsruta AS 55
Z-6445 Volvo B725-05 Larvik 1957 O. Johansen Bilruter
B-5377 Scania B71-59 Larvik 1957 Søndre Skjeberg Billag
I-2270 Volvo L-37507 Repstad 1957 AAKVÅG-RUTA
S-3136 Volvo B615-05 Lier 1958 Gol-Lærdal-Maristubilene LTD
S-7013 Volvo B725-05 Repstad 1958 Firda Billag
Z-6045 Volvo B 72 Larvik 1958 Ludvig Paulsens Bilruter
E-6251 Volvo B635-08 Larvik 1959 Biri Bilselskap
K-11877 'Turisten'. Fotografert 23.08.09 på en liten stopp, på strekningen mellom Sira og Virak. K-11877 Volvo B725-05 Repstad 1959 Sirdal og Gyland Bilruter
O-664 Volvo B725 Arna 1959 Drosjebilsentralen, Bergen
I-27324 Scania Føreland 1960 Lutlaget Setesdal Automobilrutor SBR 24
T-1297 Scania B55-58 Repstad 1960 Valldal-Åndalsnes Rutebillag
T-6104 Scania L75-54 VBK 1960 Kristiansund Frei Billag AS
T-8611 Volvo B705-03 Knudsen 1960 Farstad Auto
H-4618 Scania B55-58 Larvik 1960 Norges Statsbaner
B-5414 DAF VBK 1961 Børtevann-Ullerøy-Varteig-Busstrafikk
T-6715 Volvo B635 VBK 1961 Eide Auto A/S
H-4525 Scania B75-58 Bjørge Karosseri AS 1961 Ødegaardens Bilruter AS
A-15157 Scania BF75-61V Per Schøyen 1961 Ingeniør M.O. Schøyens Bilcentraler
F-1029 Scania B55-63V Lier 1962 Svein Helling Busslinjer
H-4590 Volvo B725-05 Repstad 1962 Fyresdal-Vrådal-Nissedal Billag L/L
K-11846 Volvo B615-05 Repstad 1962 kvina bilruter
O-1874 Scania B75-58LV Repstad 1962 Bergen-Hardanger Billag
F-30126 Scania VBK 1963 Ål Rutebillag
D-14949 Volvo B615-97 Knudsen 1963 Norges Statsbaner
L-9500 Volvo B615-03 Repstad 1963 Nedstrandruta v/ Palmer Baustad
R-1283 Mercedes LP32848 Arna 1963 Eksingedalsruta
B-16057 Scania B56-63V 128 Repstad 1963 Halden Busstrafikk A/L
C-4624 Scania B56-63 VBK 1963 Bærums Forenede Bilruter BFB 24
A-15720 Leyland Worldmaster Royal Tiger 2/1 VBK 1964 Oslo sporveier OS 720
F-30299 Volvo B715-18 Larvik 1964 Norges Statsbaner
S-3020 Scania B56-58 Arna 1964 Sogn Billag L/L
F-1034 Volvo B615-06 Iversen 1964 Kristoffer Karlsens bilruter
R-2055 Volvo B615 Repstad 1964 H.S.D. Bilane
R-7001 Scania B56-58 Repstad 1964 H.S.D. Bilane
K-11831 Mercedes LPO 1113/517 Føreland 1964 DE SAMMENSLUTTEDE BILRUTER DSB 31
I-2344 Volvo B615 Knudsen 1964 Frolandsruta
K-11898 Volvo B715-14 Repstad 1964 Flekkefjord bilruter AS
L-25521 Scania B76-63 Repstad 1964 Sverre Hagas Bilruter
O-4051 Scania B56-58 Arna 1964 Drosjebilsentralen, Bergen
E-6006 Scania B 5658 Repstad 1964 Ottadalen kommunale billag OKB 6
B-9897 DAF TB160 Repstad 1964 Karl Hansen
S-7097 Volvo L-43014 Sandane Karosserifabrikk 1964 Johan Rygg
DE-90353 Scania BF 7657V Knudsen 1964 BO-bussene AS 46
A-15067 DAF TB 160 DS 605 Per Schøyen 1965 Ingeniør M.O. Schøyens Bilcentraler SBC 67
C-4649 Scania BF56-59 VBK M1958 1965 Bærums Forenede Bilruter BFB 49
A15465 Volvo B65508 VBK 1965 De Blå Omnibusser DBO 465
E-60008 Volvo VBK 1965 Ottadalen kommunale billag OKB 8
F-30302 Volvo B-61597 VBK 1965 Norges Statsbaner
E-6225 Volvo B715-14 Knudsen 1966 Gausdal Bilselskap A/S
B-5468 Scania B56-58 Larvik 1966 Østfold Bilruter A/S
Bussen utenfor sporveismuseets verksted på Fjellhus C-30327 Scania BF76-59 Larvik 1967 Norges Statsbaner NSB 149
T-1226 Volvo B57-60 Knudsen 1967 Norges Statsbaner
B-5331 Scania BF76-59 Knudsen 1967 Glom-Buss
I-4411 Scania B76-63 Repstad 1967 Risør og Tvedestrand Bilruter
H-6689 Volvo B56-60 Larvik 1967 Norges Statsbaner
L-9070 Volvo B57-60 Arna 1967 Norges Statsbaner
R-1029 Volvo B54 ARKA 1967  
K-2907 Scania B76-58 Knudsen 1967 Agder Bilruter 7
Bussen deltok på utstilling på Tangenten på Nesodden A-15667 Volvo B 57-60 VBK 1968 Oslo og Follo Busstrafikk OFB 67
A-25007 Mercedes Larvik 1968 H.M. Kristiansens Automobilbyrå
T-99086 Mercedes Kristiansund Lettmetall 1968 Batnfjord Auto
U-75042 Scania B-7663 Berg 1968 Klæburuten AS
F-30157 Volvo B57-60 Larvik 1968 Norges Statsbaner
H-7545 Scania B76-63 Knudsen 1968 Skien-Telemark Bilruter STB 22
A-15835 Büssing VS110V Büssing Präfekt 13D 1969 Oslo sporveier OS 835
Nr 5 ved garasjen i Torneveien C-16105 Scania BF80-59 Knudsen 1969 Johns Treiders Bilcentral JTB 5
X-35 Scania Repstad 1969 Harstad Oppland Rutebil A/S
KE-69036 Volvo B58-60 VBK 40 1969 Drammen kommunale trikk A/S
U-75110 Volvo B58-60 VBK 1970 Norges Statsbaner
E-6317 Volvo bb57-55 VBK 1970 Ringebu Bilruter AS
E-6141 Mercedes OH 1113 Larvik 1970 Lesja Ysteris Bilruter
E-6125 Volvo B 54 52 Vest K6/M2 1970 Fåvang Ysteri
D-14842 Volvo bb57-60 VBK 1971 Norges Statsbaner
HS-12882 Volvo B57-60 Repstad 1971 Ottadalen kommunale billag OKB 10
Bussgruppa i LTF inspiserer bussen YN13416 Volvo B 57-55 IKS 1972  
lærdalstunnellen Sommeren 2180 TV15295 Scania BF Repstad 1972 Firda Billag FB 164
CC39090 Scania B8058 Repstad 1973 Norges Statsbaner
ND-23345 Scania B110-63 Bjørge Karosseri AS 1973 Siljan Bil A/S
UE-28867 Mercedes LP 913 Vest 1974 Storfjord Rutebilar
PC-32216 Volvo B57-60 Repstad 1974 Frolandsruta
KE-34375 Volvo B59 VBK 59 1974 Drammen og Omegn Busslinjer
SN53881 Scania B110-63 Repstad 1974 H.S.D. Bilane H.S.D. 6302
93 ved garasjen i Torneveien BC28393 Scania BF VBK Rutebuss 1975 Johns Treiders Bilcentral JTB 93
JU-28683 Volvo R 57-60 Arna 1975 Norges Statsbaner
Bussen utenfor sporveismuseets verksted på Fjellhus CC64879 Scania BF86-59 Repstad 1976 Øvre Romerike Billag ØRB 20
HS-33770 Scania BR145 Repstad 1976 Ottadalen kommunale billag OKB 115
SN-82842 Volvo B 58-60 Arna 1976 Bilruta Fana–Os–Milde L/L FOM 14
BL45822 Volvo B58-65 Arna 1976 Oslo og Follo Busstrafikk OFB 431
Bussen i museet på Majorstua DC43251 MAN SL200 MAN 1977 Oslo sporveier OS 964
HS-36530 Scania B86S63 Repstad 1977 Ottadalen kommunale billag
HS-39690 Scania BF111S63 Delta plan 1977 Ottadalen kommunale billag OKB 29
SP-12800 Mercedes Arna 1977 Modalen-Eksingedalen Billag L/L
RBT 4 utenfor LTFs verksted på Alnabru TV35505 Volvo B58-65 Vest 1978 Romerike busstrafikk RBT 4
KZ26091 Scania BF11163 VBK 1978 Norges Statsbaner NSB 93
HS-41615 Scania BF11163 Repstad 1978 Ottadalen kommunale billag
JU39822 DAF Sb 1602 Dh 605 VBK 1978 Engeseth Busslinjer
UE-49551 Volvo B 57-60 Vest 1979 Ellingsøy Ferje- og Billag A/S
KZ27325 Scania Bf11163 VBK 1979 Juel Johansens Bilruter
BL71744 Scania BR116 VBK 50 1980 Bærums Forenede Bilruter BFB 44
SP34109 DAF Mb 200 Dkl 600 Arna 1980 Romerike busstrafikk RBT 520
VE-20669 Volvo B10M Vest 1980 Hemne-Orkladal Billag
YN-27317 Scania BF 86S59 IKS 1980 Haugjord & Sønn
DD42252 Mercedes 0 305 VBK 1981 De Blå Omnibusser DBO 61
KZ29479 Volvo B10m-55 VBK 1981 Oslo sporveier OS 717
XR-26146 Scania DS8 Arna 1982 Kristensen Busstransport
Buss ute BC53041 Volvo B9M Arna 1983 Johns Treiders Bilcentral JTB 41
Nylakkert buss BC57343 Volvo B10M-60 Horten 1984 Johns Treiders Bilcentral JTB 43
SP67977 Mercedes Arna 1984 Eide Auto A/S
BC60445 Volvo B10M-60 Arna 1985 Johns Treiders Bilcentral JTB 45
SR18712 Volvo B10R Arna 1987 Oslo sporveier OS 793
SR15478 Volvo B10m Van Hool Van Hool 1987 Bergen Nordhordaland Rutelag ASA
LB12 BN38312 Mercedes O405 Repstad 1988 Lommedalsbussene LB 12
XD88563 DAF MB 230 LT Arna 1989 Østerdalen billag 137
BN49647 Volvo B10M Ajokki 1990 Norgesbuss NB 347
DH48186 Mercedes O 1627/63 Arna 1995 Ingeniør M.O. Schøyens Bilcentraler SBC 73
DH48185 Mercedes OH1627L Arna 1995 Ingeniør M.O. Schøyens Bilcentraler SBC 74
SR89932 Volvo B10LA Arna 1997 Sporveisbussene SB 932
DK49080 MAN NG313 MAN 2002 Unibuss UB 732
DK43363 MAN SU313 MAN Rutevogn 2002 Norgesbuss NB 776
Bussen på tur utenbys UA23728 Scania L94 Vest V10 2003 Nettbuss 722
Bussen ved henting på Skui UA24720 Scania L94 Vest Center 2004 Norgesbuss NB 8306