Bevarte busser

Navn Oslo sporveier
Forkortelse OS

Bevarte busser fra Oslo sporveier:

Bilde Regnr Chassis Karosseri Byggeår Selskap Internnummer
A-15745 Hall-Scott Motor Car Company Strømmen 1939 Oslo sporveier OS 745
A-15720 Leyland Worldmaster Royal Tiger 2/1 VBK 1964 Oslo sporveier OS 720
A-15835 Büssing VS110V Büssing Präfekt 13D 1969 Oslo sporveier OS 835
Bussen i museet på Majorstua DC43251 MAN SL200   1977 Oslo sporveier OS 964
KZ29479 Volvo B10m-55 VBK 1981 Oslo sporveier OS 717
SR18712 Volvo B10R Arna 1987 Oslo sporveier OS 793

Legg til nytt selskap