Bevarte busser

Bilde Buss Byggeår Chassis Karosseri 2014 2015 2016 2017 2018 2019
R-200 1920 Ford T Repstad X X X X X X
T-1572 1928 Ford AA Ole A. Eide         X  
T-1505 1929 GMC T19B Strømsnes og Olsvik         X  
R-159 1929 Chevrolet LQ International Alfred Hartveit Karosserifabrikk       X X X
S-1572 1931 Buick Buick         X  
T-3493 1931 International A4 Berg X       X  
T-908 1935 Federal 15D Ole A. Eide         X  
T-1031 1950 Bedford OB Ødegårds Karosseri A/S         X  
R-753 1950 Bedford OB ARKA X X X X X X
T-1812 1951 Bedford olb         X  
T-1004 1952 AEC Regal Mk.lll Arna         X  
D-14890 1952 Volvo B513 Arvika X X   X X  
R-1111 1953 Volvo L249c Bussbygg, Lindås X X   X X X
R-1143 1954 Scania BF61 Scmidt   X X X X X
T-1017 1954 Scania D62S Repstad         X  
T-3818 1954 Mercedes OM346h Bussbygg AS         X  
T-1042 1955 Bedford SB-HD VBK         X  
R-1265 1956 Scania B71-53 Arna X X X X X X
S-7013 1958 Volvo B725-05 Repstad X     X X X
S-3136 1958 Volvo B615-05 Lier X     X X X
T-6104 1960 Scania L75-54 VBK X       X  
T-8611 1960 Volvo B705-03 Knudsen X       X  
T-1297 1960 Scania B55-58 Repstad         X  
T-6715 1961 Volvo B635 VBK         X  
F-30126 1963 Scania VBK X X X X X X
F-30299 1964 Volvo B715-18 Larvik X X X   X X
R-2055 1964 Volvo B615 Repstad X X X X X X
S-3020 1964 Scania B56-58 Arna X     X X X
R-7001 1964 Scania B56-58 Repstad X X X X X X
E-6051 1966 Scania Egenprodusert         X  
E-6225 1966 Volvo B715-14 Knudsen     X   X X
T-1330 1966 Scania-Vabis Be-Ge Oscarshamn       X X  
T-1226 1967 Volvo B57-60 Knudsen       X X  
L-9070 1967 Volvo B57-60 Arna X X X X X X
B-5331 1967 Scania BF76-59 Knudsen X X X X X X
T-1412 1967 Volvo B 57-60 T Vest         X  
T-1047 1967 Scania B5653 Arna         X  
T-8428 1967 Scania R 36483 Vest         X  
T-99086 1968 Mercedes Kristiansund Lettmetall X       X  
L-25627 1968 Volvo B57-60 Repstad X X X X X X
X-35 1969 Scania Repstad X X X X X X
H-7545 1968 Scania B76-63 Knudsen X X X X X X
S-7038 1969 Mercedes Vest X     X X  
R-51003 1969 Scania B80-58 Vest X X   X X X
T-1377 1970 Scania         X X  
U-75110 1970 Volvo B58-60 VBK X   X   X  
S-1932 1970 Scania B110-58 Repstad X       X X
D-14842 1971 Volvo bb57-60 VBK X X X X X X
UR12659 1971 Scania Bussbygg X X X X X  
TV10841 1971 Volvo Vest         X  
TV11916 1971 Volvo Arna X X   X X X
SN24558 1972 Volvo Arna X X X X X X
XD17200 1972 Volvo Bussbygg X       X  
UE21887 1973 Scania Godsskap fra Bussbygg         X  
ND23345 1973 Scania Bjørge   X X X X X
SN53881 1974 Scania B110-63 Repstad X X X X X X
UE28867 1974 Mercedes-Benz Vest X X X X X X
KZ21853 1975 DAF VBK X X X X X X
HS33770 1976 Scania Repstad X       X  
SN82842 1976 Volvo Arna X X     X  
UE49070 1978 Volvo Repstad         X  
TV38387 1979 Volvo Vest       X X  
UE49551 1979 Volvo Vest X       X  
SP23620 1979 Volvo Arna X       X  
SP34109 1980 DAF Mb 200 Dkl 600 Arna X X X   X  
VE19072 1980 Scania Vest         X  
TV39403 1980 Scania Repstad       X X X
SP34092 1980 Scania Arna     X X X  
XN11111 1981 Scania Ajokki X       X  
UA11602 1982 Scania Vest         X  
SP67977 1984 Mercedes O303 15 UEE Arna X X   X X X
SP66472 1984 Volvo Arna       X X  
SR15478 1987 Volvo B10m Van Hool       X X X
UA15761 1990 Volvo Vest         X  
DH34003 1994 Mercedes-Benz Vest         X  
TS22561 1997 Scania Ajokki X   X X X X
UC20423 2000 Scania Carrus OY       X X X
UA23728 2003 Scania L94 Vest     X X X X
Bilde Buss Byggeår Chassis Karosseri 2014 2015 2016 2017 2018 2019